Projekty i programy

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE:

– PROGRAM EDUKACYJNY „KREATYWNOŚĆ BUDZI W NAS MUZYKA”

 

–  PROJEKT SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Nasze przedszkole zakwalifikowało się do projektu unijnego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” i bierze udział w realizacji tego projektu w okresie od 18 października 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Liderem projektu jest MEN, a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

 PROJEKT „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

Autorzy projektu: Serwis zdrowy przedszkolak.org oraz Instytut Medycyny Integracyjnej.

Cel projektu: poprawa jakości odżywiania dzieci przedszkolnych i poszerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania.

Zapraszamy do odwiedzania strony: http://www.zdrowyprzedszkolak.org/

 

– PROJEKT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PL0432 „BĄDŹMY ZDROWI- WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY”

Autorzy projektu: pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu.

Cele projektu:

Cel ogólny: poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce.

Cel bezpośredni: zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dieto zależne na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

 

– PROGRAM „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”

Autorzy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Cele:

-ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci,

– podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,

– uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci,

– przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w przedszkolu i w domu.

 

– PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

Autorzy: Zespół do Spraw Opracowania , Wdrożenia „Krajowego programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów”, Główny Inspektor Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia.

Cele główne programu:

1) Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2) Zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1) Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.

2) Wykształcenie umiejętności różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3) Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4) Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5) Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Zapraszamy do odwiedzania strony: http://www.psse-poznan.iq.pl/p,138,czyste-powietrze-wokol-nas

Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci i ich rodziców. W naszym przedszkolu do tego programu przystąpiły dwie grupy dzieci 5 i 6 – letnich „Mrówki” i „Biedronki”. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego, a przede wszystkim wykształcenie u dzieci  świadomej postawy ochrony swojego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni z palącymi.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych:

Tytuły zajęć:

  • Wycieczka.
  • Co i dlaczego dymi.
  • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia będą się odbywać poprzez stosowanie metod aktywizujących, które umożliwiają dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów, a tym samym pozwolą lepiej zrozumieć poruszane w nim treści. Końcowym etapem programu będzie spotkanie podsumowujące z udziałem rodziców w naszej placówce.

– PROGRAM „ZDROWO I SPORTOWO”

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów.

Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie.

Akcja jest też skierowana bezpośrednio do rodziców. Z jednej strony bowiem prezentujemy materiały związane z prawidłowym rozwojem dziecka. Z drugiej strony z całą mocą podkreślany jest fakt, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu. Tymi modelami, mają być otaczający i wychowujący dzieci dorośli. Zatem akcja zachęca do zmiany zachowań nie tylko dziecka, ale całej rodziny czy placówki edukacyjnej.

Po co to robić. Powodów jest kilka. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem.

W akcji biorą udział grupy: mrówki, pszczółki i biedronki

Zapraszamy do odwiedzania strony: https://www.kidsandsport.pl/zdrowo-i-sportowo/

 

Jak realizujemy  programy i projekty:

W kontakcie z naturą….

Regularne ćwiczenia fizyczne przynoszą następujące korzyści dla zdrowia dziecka:

·        wzmacniają serce i pozwalają funkcjonować bardziej wydajnie

·        pozwalają szybciej schudnąć

·        zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy

·        podnoszą poziom energii

·         zwiększają ogólną odporność immunologiczną organizmu

·        łagodzą stres i niepokój.

Jeśli dziecko w dzieciństwie nabędzie nawyku aktywnego stylu spędzania wolnego czasu, w kontakcie z naturą to również w przyszłości będą płynęły z tego korzyści:   ćwiczenia obniżają prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy i innych chorób układu kostnego, obniżają ciśnienie krwi i pomagają kontrolować poziom cholesterolu.

Nic nie działa tak dobrze na pamięć i koncentrację jak codzienny kontakt z przyrodą.

Ruch na co dzień, słodycze od święta….

Kiedy w diecie dziecka pojawi się nadmiar słodyczy, dieta nie bilansuje się pod względem energii i składników odżywczych.  Dzienne zapotrzebowanie energetyczne u dziecka od 7 do 12 lat wynosi od 2 000 do 2 500 kcal.

Dla porównania porcja energii dostarczona wraz ze zjedzeniem batonika to ok. 250 kcal. Aby ją „spalić”, dziecko powinno biegać około 45 minut.

Hasło, „ruch na co dzień”, jest zachętą do aktywności fizycznej, ćwiczeń, rekreacji. Ograniczenie spożycia słodyczy to zapobieganie otyłości i jej skutkom zdrowotnym.

 

Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony….

Warzywa i owoce powinny być częścią składową każdego posiłku dziecka.

Świeże warzywa i owoce dostarczają witaminy (witamina C, beta karoten, kwas foliowy i inne), biopierwiastki (wapń, potas, magnez), kwasy organiczne, barwniki ale także węglowodany. Owoce i warzywa są dobrym źródłem wody i błonnika pokarmowego, co wspomaga prawidłową perystaltykę jelit i działa korzystnie na mikroflorę przewodu pokarmowego.