Z dziennika

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(grupy 3, 4 l)

 

czas ilość  

Forma aktywności

 

630– 800

 

1,5 Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. Zabawa dowolna w swoich salach.
800– 815 0,25 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
815– 830 0,25 D Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
830-900   Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
900- 940 0,70 D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
940-1030 0,80 Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
1030-1110   Obiad  I (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
1110-1230 1,2 R Spacer, obserwacje przyrodnicze
1230-1300   Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
1300-1415 Czytanie dzieciom, wypoczynek na leżakach
1415-1430 Czynności higieniczno- porządkowe, zabawa ruchowa
1430-1500   Podwieczorek
1500-1600 1 R Zabawy na placu zabaw
1600-1630 1 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 2,8 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2,2  godziny

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1,2 godz.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(grupy 5, 6 l)

 

czas ilość  

Forma aktywności

 

630– 800

1,5 Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. Zabawa w swoich grupach.
800– 815 0,25 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
815– 830 0,25 D Ćwiczenia poranne
830-900 0,5   Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
900-1000 1 D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1000-1030 0,5 Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju
1030-1100   Obiad  I (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
1100-1230 1.5 R Aktywność ruchowa na placu zabaw
1230-1300   Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
1300-1330 0,5 D Języki obce/ bajko terapia
1330-1430 1 R Spacer, obserwacje przyrodnicze
1430-1500   Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
1500-1530 0,5 D Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna,  wspomaganie i korygowanie rozwoju
1530-1600 0,5 R Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
1600-1630 1 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3 godziny

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2,5 godz.

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego =2,5 godz.