Język angielski

Język Angielski

Język angielski w naszym Przedszkolu to zajęcia dodatkowe dla Przedszkolaków. Zajęcia pozwalają od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na edukację dziecka. Oferujemy dzieciom poza standardowymi zajęciami przedszkolnymi również zajęcia dodatkowe z języka obcego. Angielski to najpopularniejszy język na całym świecie , dlatego jest dla nas ważne, aby nauka tego języka była na wysokim poziomie.
Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg szybko przyswaja nowe wiadomości. Dzięki nauce języka angielskiego dziecko w sposób naturalny przyswaja nowe słówka i zwroty, co stanowi świetną bazę dla dalszej językowej edukacji. Nauka języka obcego w młodszym wieku to brak barier.
Małe dziecko nie wstydzi się popełniać błędy, nie ma oporów z mówieniem. Dzięki temu nauka staje się efektywniejsza, a dziecko chętniej wykorzystuje nowe umiejętności w codziennym życiu.
Angielski w przedszkolu ma formę zabawy, więc nauka nie jest nudna i dziecko radośnie bierze udział w niej.
Nowe słowa i zwroty wchodzą do głowy naturalnie, szybciej niż w szkole.
Dziecko nie kojarzy nauki z przykrym obowiązkiem, jest to dla niego forma rozrywki. Dzieci w praktyce uczą się stosowania właściwych form i odmian, tę umiejętność nabywają naturalnie.
Angielski w przedszkolu to nic innego jak zabawa. To nauczanie języka w formie najbardziej atrakcyjnej dla dziecka – przy pomocy rysunków, piosenek, bajek, zabawek, historyjek obrazkowych.
Każda ,,lekcja” angielskiego jest ciekawa, zaskakująca, emocjonująca dla dziecka.
Na zajęciach stosujemy piosenki Super Simple Songs, Playtime, Przedszkolaku-Play&Learn, historyjki obrazkowe, flashcards, Cookie&Friends i inne ciekawe środki dydaktyczne przydatne w czasie zajęć.
Na języku angielskim stosujemy metodę Countent And Language Integrated Learning – polega na zintegrowanym kształceniu opartym na przekazywaniu informacji z dziedziny nauczanych treści i elementów języka angielskiego. Metoda jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.
Dzięki tej metodzie na zajęciach dobiera się ćwiczenia uwzględniające różne typy inteligencji uczniów. Nauczanie odbywa się przez kanały sensoryczne, użycie języka obcego i rodzimego.
Stosujemy także metodę Total Physical Response, która polega na nauczaniu języka angielskiego przez ruch i działanie. To skuteczna metoda nauki dzieci, dzięki zaangażowaniu w zajęcia ruchowe, motywowanie do uważnego słuchania oraz respektowanie ich prawa do okresu ciszy. Dzieci uczą się języka poprzez działanie, w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje, niż dzięki werbalnemu powtarzaniu.