REKRUTACJA 2024/2025

„Rekrutacja do przedszkola w 5 krokach” – film dla rodziców

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

……………………………………………………………………………………………………

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „0” na terenie Miasta i Gminy Kórnik, zostanie przeprowadzona w dniach

 od 11.03.2024 r. godz. 8.00 do 29.03.2024 r. godz. 15.00.

przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Przydatne linki:

Portal dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 https://kornik.pl/sites/default/files/2024-03/Zasady%20rekrutacji%20do%20publicznych%20przedszkoli%202024-2025.pdf

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Mieście i Gminie Kórnik znajduje się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. https://bip.kornik.pl/sites/bip/files/2024-01/7-2024.pdf

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2024/2025

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2024/2025, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły),

w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 01.03.2024 r. godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025. Druk „Deklaracja o rezygnacji…” do pobrania w placówce, do której uczęszcza dziecko.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..