Wizyta strażaków

27 września w naszym przedszkolu dzieci miały okazje spotkać wyjątkowych gości, a mianowicie dzielnych strażaków. W trakcie spotkania przedszkolaki dowiedziały jak jak trudna i niebezpieczna jest praca strażaka. Dowiedziały się także w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną. Przedszkolaki wiedza już, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci miały również okazję obejrzenia z bliska wozu strażackiego oraz zapoznania się z jego wyposażeniem. Nasi goście nie tylko z zapałem opowiadali o swojej pracy, ale również cierpliwie odpowiadali na wszelkie pytania. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy Panom Strażakom kartkę z podziękowaniami oraz laurkę.