T@blit

Od września w przedszkolu w Szczodrzykowie wszystkie grupy rozpoczęły pracę realizując Projekt T@blit- program wychowania przedszkolnego, opracowany na UAM w Poznaniu, finansowany przez Unię Europejską, który będzie trwał dwa lata. Program oparty na znanej metodzie projektów oraz modelowania dialogów Questioning the Author jak i też nauka języka angielskiego. Dzięki tej metodzie dzieci poznają świat przez działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkrywanie i dyskutowanie. Po zakończeniu jednego z projektów, który trwa cztery tygodnie dzieci zapraszają do przedszkola rodziców i prezentują to czego się nauczyły, taką prezentację nazywamy “Punktem kulminacyjnym”.

Punkt kulminacyjny projektu Gospodarstwo POLE w grupie „Mrówek”

Punkt kulminacyjny projektu Gospodarstwo POLE  w grupie „Motyli”

Punkt kulminacyjny projektu Gospodarstwo OGRÓD I SAD w grupie” Żabek”

Punkt kulminacyjny projektu Gospodarstwo WIEJSKA ZAGRODA w grupie „Ślimaków”

Punkt kulminacyjny projektu Drzewo DREWNO w grupie „Motyli”

Punkt kulminacyjny projektu Drzewo- DREWNO w grupie „Mrówek”

Punkt kulminacyjny projektu DRZEWO-las w grupie „Żabek”

Punkt kulminacyjny grupy Żabki projektu ZIEMIA- mój dom

Punkt kulminacyjny grupy Ślimaki ZIEMIA-odpady

 

Punkt kulminacyjny grupy Motyle oraz Mrówki projektu ZIEMIA- skały i minerały z udziałem klasy IF ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie

Punkt kulminacyjny projektu KOSMOS w grupie Mrówki i Żabki

Punkt kulminacyjny KOSMOS w grupie Motyli i Ślimaków

Punkt kulminacyjny projektu WODA w grupie Ślimaków

Punkt kulminacyjny projektu WODA w grupie żabki

Punkt kulminacyjny projektu WODA w grupie Motyli

Punkt kulminacyjny projektu WODA w grupie Mrówki