Spotkanie z policjantem

W ramach tematu kompleksowego „Bezpieczeństwo” w piątek, 24 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem p. Patrykiem z Komisariatu Policji w Kórniku. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.