Praca plastyczna systemem Edukacja przez ruch – „Serca”

Dzieci w rytm muzyki podawały sobie koszyczek z pastelami, każdy z nich wybrał sobie swoją pastele. Kolejnym zadaniem były próby kreślenia rytmicznych lini falistych w powietrzu do muzyki. Następnie dzieci te same linie kreśliły na kartce papieru, również w rytm muzyki. Na pauzę następowało przejście o jedno miejsce w prawą stronę. Po skończeniu kreślenia, dzieci odrywały taśmę. Następnie P. nauczycielka złożyła kartki na pół, najpierw dwoje dzieci przecinało kartkę później nastąpiło kolejne złożenie i kolejne dzieci przecinały. Każde dziecko tym samym miało po połowie kartki, którą samo złożyło na pół i wycięło pochyłą linię ( laskę), po rozłożeniu dzieci same powiedziały że powstało „serce”. Serca dzieci powiesiły w sali, jako dekorację na ” Dzień Miłości i Szacunku”.