Moja Ojczyzna Mała i Duża

W ramach realizowania tematu kompleksowego ; Moja Ojczyzna Mała i Duża. Dzieci zapoznały się z symbolami narodowymi. Poznały ,,legendę o Szczodrzykowie” i o ,,Białej Damie”. Rozpoznawały miejsca znajdujące się w Szczodrzykowie i w Kórniku. Dzieci wykonywały prace plastyczną ,, Biała Dama ”