Moja Ojczyzna Mała i Duża

Drugi tydzień listopada poświęcony był kształtowaniu miłości i przywiązania do małej i dużej ojczyzny. Wszystkie grupy przedszkolne poznały historię i  tradycje swojego regionu oraz legendy mu towarzyszące, jak np. legendę o białej Damie. W grupie Pszczółek odbył się wirtualny spacer po Kórniku. Temat małej ojczyzny znalazł również swoje odzwierciedlenie w licznych praca plastycznych, wykonanych przez wszystkie grupy.