Rada Rodziców

Rada Rodziców 2021/22

PRZEDSZKOLE KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Szanowni Rodzice

Dobrowolne składki w roku 2021/22 wynoszą 50zł na pierwsze dziecko oraz 30zł na każde kolejne dziecko – płatne do końca października 2021r. z możliwością płatności w dwóch ratach – druga rata do końca lutego 2022r.

Przekazane środki przeznaczone zostaną na :

  • książki na zakończenie dla 6-latków oraz dla dzieci odchodzących z przedszkola
  • nagrody za udział w konkursach m.in. “Konkurs Dyni”, “Konkurs Plastyczny”, kartki na Boże Narodzenie , “Konkurs Eko” itd.
  • pasowanie na przedszkolaka – dla wszystkich nowych pasowanych rożek obfitości
  • dekoracje oraz fanty na balik
  • dmuchańce/wycieczki na Dzień Dziecka
  • gadżety okolicznościowe
  • i inne wg potrzeb uzgodnionych z wychowawcami

Informujemy, iż wszystkie wpłacone środki służą tylko i wyłącznie Naszym dzieciom. Ponadto zapraszamy do angażowania się w życie przedszkola, podejmowanie wspólnych działań, wyrażanie opinii na temat placówki i składania propozycji zmian wpływających na podniesienie jakości naszej pracy.

Numer konta :

PL : 89 1090 1418 0000 0001 4697 5037

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę

Funkcjonowanie Rady Rodziców jest w dużym stopniu uzależnione od zgromadzonych pieniędzy. Dzięki nim można organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci, opłacać wycieczki albo sfinansować zakup pomocy naukowych czy nagród za konkursy przedmiotowe.

O nadchodzących atrakcjach będziemy informować na bieżąco.