Rada Rodziców

Informacja Rady Rodziców
Składkę na Radę Rodziców można wpłacać na konto: Bank Pocztowy
Nr 31 1320 1016 2170 8275 2000 0001.
Wpłata w Urzędzie pocztowym bez opłat .