Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021/2022 rozpocznie się

8 marca 2021 r. o godz. 8.00 a zakończy 19 marca 2021r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – zakładka „Strefa Nauki” https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_do_przedszkoli_2021_2022/