Rekrutacja

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

24.04.2020r. godz. 15.00, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dopiero od tego dnia,  w terminie 7 dni, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

………………………………………………………………………………

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat  zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata nastąpi w dniu 07.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie list w holu przedszkola.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza – logując się na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców”.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania

z usług przedszkola (uczęszczania do przedszkola) w terminie od 08.04.2020r. godz. 8.00 do 20.04.2020r. godz. 15.00.

wzór druku:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/gminakornik/files/wzor_potwierdzenia_woli_przyjecia_-_wzor_2.pdf

 

Dokument należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

Po otwarciu placówki niezbędne będzie dostarczenie oryginału dokumentu.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

 

Możliwość sprawdzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w holu przedszkola w godz. 8.00-15.00 (ze względu na bezpieczeństwo – w holu może przebywać tylko 1 osoba).

……………………………………………………………………………….

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zostanie przeprowadzona w dniach od 24.02.2020r. godz. 8.00 do 12.03.2020r. godz. 15.00 za pomocą systemu elektronicznego.

Link do strony: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Godziny pracy sekretariatu Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie: 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik/ Strefa nauki/ Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 /Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 /

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w czasie rekrutacji do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.