Rekrutacja 2017/2018

Informacje dotyczące rekrutacji szkolno- przedszkolnej na rok szkolny 2017/18 zamieszczono na stronie Urzędu Miejskiego Kórnik, w zakładce „Strefa Nauki”. Link do strony http://kornik.pl/nauka/rekrutacja_szkolno_przedszkolna_na_rok_szkolny_2017_18_1/

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania.

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2017/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

Rekrutacja do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na rok szkolny 2017 2018. Ważne informacje