Terminy przerw w pracy przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 grudnia 2021r. zostały ustalone przerwy w pracy przedszkola w terminach: 24 grudnia 2021r.; 31 grudnia 2021r. oraz od 1 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r.