Rekrutacja

Komunikat w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętch do przedszkola

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola zostało zaplanowane na dzień 25.08.2020r. (wtorek)          o godz. 16.30, w budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 11.

Dni adaptacyjne

Planujemy zorganizować dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich w dniach 25-27 sierpnia 2020r. w godzinach dopołudniowych.

Z uwagi na wytyczne GIS dotyczące ograniczeń ilości osób w sali, na dzień dzisiejszy, dla każdego dziecka wraz z rodzicem przewidujemy 1 dzień pobytu w przedszkolu.

Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową – szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia dni adaptacyjnych oraz zebrania bedą podane w drugiej połowie sierpnia, gdyż będzie to uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Listy powitalne dla wszystkich przedszkolaków

W drugiej połowie sierpnia wszystkie przedszkolaki otrzymają od nauczycieli list powitalny wraz ze szczegółami organizacyjnymi oraz spisem wyprawki przedszkolaka. List zostanie przesłany na adres mailowy rodziców.

Jak wesprzeć start malucha w przedszkolu?

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami pani psycholog na temat ułatwienia dziecku adaptacji w przedszkolu

link do artykułu: http://szczodrzykowo.com/?page_id=32908

Proponowana literatura dla przyszłego przedszkolaka:

 • Julka poznaje świat. Idę do przedszkola” A. Stańczewska, Aksjomat 2007;
 • „Basia i przedszkole” Z. Stanecka, M. Oklejak, Lektor Klett, 2008;
 • „Zuzia idzie do przedszkola” I. Schneider, Media Rodzina 2008;
 • „Będę przedszkolakiem” R. Dąbrowska, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2012;
 • „Tupcio Chrupcio nie chce iść do przedszkola” A. Casalis, Siedmoróg 2005;
 • „Smoki – obiboki” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Nocnik – pomocnik” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Arek i Ala – przedszkolaków para” M. Ledwoń, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;

Proponowana literatura dla rodziców przyszłego przedszkolaka:

 • „Mamo, tato! Idę do przedszkola” M. Rzadkiewicz, WSiP 2006;
 • „Moje dziecko w przedszkolu. Poradnik dla rodziców” A. Jagier, Harmonia 2008;
 • ” Wspomaganie rozwoku i wychownie małych dzieci” red. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2019;
 • „Dwulatki trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywac i uczyć” red. E. gruszczyk – Kolczyńska Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 2012.

……………………………………………………………………………………..

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi w dniu 24.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie w holu przedszkola list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Od tego momentu będzie można składać odwołania zgodnie z procedurą odwoławczą.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.      Rodzic dziecka nieprzyjętego składa, do komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 – listy zostaną opublikowane 24 kwietnia 2020r. o godz. 15:00.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację wnioski, w terminie od 24 kwietnia do 1 maja 2020 r. przyjmowane będą  WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

2.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola, sporządza uzasadnienie dla rodzica dziecka nieprzyjętego. Uzasadnienie zostanie rodzicowi przesłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres z którego otrzymano wniosek.

3.      Rodzic dziecka nieprzyjętego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, wnosi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola – wniosek w formie elektronicznej na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

PODSTAWA PRAWNA

Art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe  „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (….) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…) „.

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21, zgodnie z harmonogramem określonym  przez organ prowadzący, nastąpi  24 kwietnia br. o godz. 15:00

Art. 158 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe określa sposób wnoszenia odwołania. „Rodzic kandydata (..) może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia”. 

Art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe „Jeżeli liczba dzieci (..) zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (..) przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu (…) dyrektor przedszkola (..) informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola” Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego przedszkola (…) powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.

………………………………………………………………………………..

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

24.04.2020r. godz. 15.00, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dopiero od tego dnia,  w terminie 7 dni, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

………………………………………………………………………………

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat  zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata nastąpi w dniu 07.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie list w holu przedszkola.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza – logując się na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców”.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania

z usług przedszkola (uczęszczania do przedszkola) w terminie od 08.04.2020r. godz. 8.00 do 20.04.2020r. godz. 15.00.

wzór druku:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/gminakornik/files/wzor_potwierdzenia_woli_przyjecia_-_wzor_2.pdf

 

Dokument należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

Po otwarciu placówki niezbędne będzie dostarczenie oryginału dokumentu.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

 

Możliwość sprawdzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w holu przedszkola w godz. 8.00-15.00 (ze względu na bezpieczeństwo – w holu może przebywać tylko 1 osoba).

……………………………………………………………………………….

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zostanie przeprowadzona w dniach od 24.02.2020r. godz. 8.00 do 12.03.2020r. godz. 15.00 za pomocą systemu elektronicznego.

Link do strony: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Godziny pracy sekretariatu Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie: 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik/ Strefa nauki/ Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 /Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 /

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w czasie rekrutacji do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.