Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zostanie przeprowadzona w dniach od 24.02.2020r. godz. 8.00 do 12.03.2020r. godz. 15.00 za pomocą systemu elektronicznego.

Link do strony: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Godziny pracy sekretariatu Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie: 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik/ Strefa nauki/ Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 /Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 /

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w czasie rekrutacji do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.