Znaczenie wody

W ramach projektu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę” Jeżyki poznawały znaczenie wody dla nas i roślin. Dzieci dowiedziały się co znaczy słowo nawodnić, dlaczego woda jest ważna dla ludzi i roślin. Przypominały sobie trzy stany w jakich występuje woda: ciecz, para i lód/śnieg. Z pomocą przyszła niespodziewanie marcowa pogoda i mogliśmy namacalnie znowu zobaczyć jak woda zmienia się pod wpływem temperatury.