Zajęcia z rytmiki

Od pierwszych dni października Żuczki uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Panią Anię – rytmice.

Rytmika to technika wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające rozwój intelektualny, fizyczny oraz emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Zajęcia muzyczno – rytmiczne dają solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują również umiejętności językowe oraz matematyczne.