Zajęcia z piłki

Dzieci uwielbiają zabawy ruchowe, z niecierpliwieniem czekają na zajęcia sportowe. W ostatnim tygodniu zagrały mecz na ogrodzie przedszkolnym, ćw. zwinność, swój cel do bramki. Brały udział w różnych konkurencjach sportowych.