Zajęcia i zabawy dowolne

W czasie zajęć i zabaw dowolnych Jeżyki korzystają z wybranej przez siebie przestrzeni sali przedszkolnej i podejmują dowolną aktywność z własnej inicjatywy. Jest to bardzo ważny moment w naszym rytmie dnia, gdyż jest to czas nie tylko przeznaczony na rozwijanie swoich zainteresowań, ale także na budowanie więzi i relacji z kolegami oraz współpracę w parze lub małej grupie nad wybranym zadaniem.