Zadanie z projektu „Zabawy sztuką”

Dzieci z grupy” Sówki” poznały dzieła polskich malarzy, obserwowały jakich barw użyli malarze tworząc swoje dzieła.

Kolejnym zadaniem dzieci było, udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co widzą na przedstawionych obrazach?

Następnie Sówki zabawiły się w memory, dopasowywały „miniaturki ” obrazków do odpowiednich obrazów.