Zabawy w porannym kręgu

Sówki codziennie rano bawią się w zabawy , które rozwijają ich zmysły. Tutaj rozwijały swój zmysł wzroku i dotyku, jak również utrwalały swoją wiedzę z zakresu poznawania cyfr. W zabawie ” Przypnij klamerkę do kwiatka”- dzieci ćw. chwyt pensetkowy, współpracowały ze sobą w parach przypinając określoną liczbę klamerek na kwiatka. Ilość klamerek wskazywała cyfra napisana na kwiatku. W kolejnej zabawie, wyszukiwały dwóch konewek tego samego koloru, następnie określały kształty poszczególnych figur i dopasowywały je do określonej konewki. Układały taką ilość i taką figurę, o której mówiło wskazane przez nauczyciela dziecko np: na konewkach pomarańczowych połóż dwa kółka i trzy trójkąty itd.