Zabawy logiczno- matematyczne „W sadzie” z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i przy użyciu tablicy multimedialnej.

Dzieci z grupy Żabki, przeniosły się do sadu a tam poznały owoce i drzewa w nim występujące. Przyporządkowywały odpowiedni owoc,w odpowiedniej ilości do właściwego drzewa, ilość wyznaczały uderzenia przez dzieci dłonią w bębenek. Dodawały i odejmowały na konkretach, podawały wynik, wskazywały jakich owoców jest mniej jakich więcej, czy tyle samo. W kolejnym etapie, przyklejały owoce według poleceń: obok drzewa, pod drzewem, na drzewie. Układały rytmy owocowe na tablicy multimedialnej, wrzucały owoce do koszy według określonej cyfry.