Zabawy badawcze – papier

Zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie. Ślimaki podczas kwietniowego tematu kompleksowego Mali przyjaciele przyrody poznały właściwości papieru. Dzieci miały okazję ćwiczyć również sprawność dłoni zgniatając i prostując papier, a także drąc go na mniejsze kawałki. Ślimaczki dowidziały się, że papier jest materiałem nietrwałym i że należy go segregować, by poddać recyklingowi, czyli ponownemu użyciu.