Z życia przedszkola

21 listopada obchodziliśmy w Przedszkolu Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Przygotowania do tego dnia trwały już od kilku tygodni. Główne obchody w naszym Przedszkolu przypadły dzień wcześniej, kiedy to Przedszkolaki z grupy Biedronki, Mrówki oraz Pszczółki zaprosiły swoich młodszych kolegów i koleżanki na przygotowane przez siebie przedstawienie dotyczące życzliwości. Było to okazją do powtórzenia zasad witania się oraz znaczeń zwrotów grzecznościowych. Natomiast 21 listopada każdej grupie prowadzone były zajęcia pełne życzliwości, przekazywane były kartki z pozdrowieniami, a dzieci z grup Motylki, Pszczółki, Mrówki, Biedronki wyjechały na przedstawienie
„Złota Kaczka i Duch Starego Zamku”. Motylki już z daleka pozdrawiały napotkane osoby wykonanymi przez siebie serduszkami z napisami „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Dzień dobry”. Podczas  wyjazdu Przedszkolaki miały okazję w praktyce stosować zwroty grzecznościowe.

Wychowanie w duchu życzliwości i przyjaźni jest bardzo bliskie Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, dlatego postanowiliśmy wziąć udział w programie wychowawczym „Proszę, dziękuję, przepraszam”, który opracowały nauczycielki Przedszkola „BURATINO”: mgr Monika Kowalska i mgr Sylwia Majchrzak.  Naszym celem jest wprowadzenie dzieci w świat dobrego wychowania, uczenie ich życzliwości wobec siebie nawzajem oraz znaczenia właściwych zachowań. Podczas codziennej pracy z dziećmi kształtujemy u nich nawyki używania zwrotów grzecznościowych. Chcemy, aby poznały, jak ważne jest używanie tych zwrotów w życiu codziennym. Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu dzieci dowiadują się, jakich zwrotów grzecznościowych należy używać w danej sytuacji,co one znaczą, a przede wszystkim – dlaczego warto ich używać.