Z życia przedszkola – wrzesień 2021 r.

15 września br. kilka oddziałów obchodziło Dzień Kropki, którego celem było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Dzień Kropki był pełen odwagi i zabawy 🙂

W Dniu Przedszkolaka (20 września br.), przedszkolny ogród zamienił się Eko wioskę Smerfów. Tego dnia dzieci oraz kadra przyszły do placówki ubrane w smerfowych kolorach (biały i niebieski). W ogrodzie przedszkolnym czekały na nas p. Dyrektor, Papa Smerf (p. Dominika) oraz Smerfy, które wskazywały nam kolejne konkurencje sportowe – zaczynając od ukrytych zagadkach w krzaczkach a kończąc na eko torze przeszkód. Dzieci wróciły do domu z pamiątkowymi balonami oraz smerfowymi opaskami. Każdy oddział otrzymał pamiątkowy dyplom.

W ramach realizowanego w całym przedszkolu bloku tematycznego o bezpieczeństwie, 24 oraz 27 września br. odwiedził nas policjant oraz strażacy z OSP w Kórniku. Tematem spotkania z p. policjantem było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Podczas wizyty strażaków przedszkolaki mogły poznać specyfikę ich pracy, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy.

Jak co roku, oddziały z naszego Przedszkola powitały hucznie jesień plenerem malarskim. Dzieci udały się do przedszkolnego ogrodu, gdzie malowały pejzaż jesienny na sztalugach, na dużych i małych formatach. W tych dniach, nie zabrakło zarówno pogody, jak i pomysłów na przedstawienie jesieni na obrazach.

30 września br. wszyscy chłopcy świętowali Dzień Chłopaka. Tego dnia dziewczynki składały życzenia oraz wręczały chłopcom drobne upominki a czas minął w zabawach i radości 🙂