Wycieczka do Szreniawy

27 września udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Na miejscu przewodnik przybliżył dzieciom historię rolnictwa i przemysłu. Mieliśmy okazję obejrzeć całą kolekcje maszyn, samolotów, samochodów i traktorów. Odwiedziliśmy też zagrodę ze zwierzętami. Podczas warsztatów braliśmy udział w pokazie wyrobu masła. Udaliśmy się do drewnianej zagrody chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem, zaznajomiliśmy się ze zwyczajami i codziennymi zajęciami ludności wiejskiej. Dzieci miały również możliwość pobawienia się dawnymi zabawkami ludowymi. Wyjazd możemy zaliczyć do udanych.