Wprowadzenie litery N, n Metodą Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

W tym roku dzieci poznają litery Metodą Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz. Jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Dlatego dzieci wodzą palcem po przygotowanych wcześniej przez nich samych pomocach (są to kartki z nowopoznaną literą, ozdobione różnymi materiałami, m.in. plasteliną, bibułą, guzikami, kaszą, itp.) do rytmu odpowiedniego wierszyka, piosenki. Również Biedroneczki piszą litery palcem po mące, kaszy manny, układają je ze sznurków. W końcowej fazie dzieci same próbują kreślić literę a popołudniu ćwiczymy jej pisanie w liniaturze. Poniżej relacja z poznanej w tym tygodniu litery N, n.