Warsztaty pszczelarskie

Dzieci z grup: Ślimaki, Żuczki, Sówki, Żabki, Motyle i Jeżyki brały udział w warsztatach pszczelarskich, podczas których poznały życie pszczół, zasady bezpiecznego zachowania w spotkaniu z pszczołą oraz wykonały świeczkę z wosku pszczelego.