W jaskini

We wtorek wczuliśmy się w rolę ludzi pierwotnych. Stworzyliśmy skałę z szarego papieru, na której malowaliśmy palcami. Używaliśmy tylko czterech kolorów, tak jak ludzie żyjący kiedyś w jaskiniach. Dowiedzieliśmy się, skąd w tamtych czasach robiono „farby”: czarny (błoto i węgiel), biały (wapno), czerwony (krew) i żółty (jako czwarty kolor – rośliny).

rpt