„Tydzień z książką”

Od 22 do 26 maja 2023 r. dzieci w ramach programu „Tydzień z książką” brały udział w warsztatach kreatywno-plastycznych, warsztatach czytelniczych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz codziennych spotkaniach z literaturą.