Targ rybny

Zadaniem Żuczków było wykonanie pracy plastycznej pt. „Targ rybny”, kiedy to na zajęciach omawiane były treści związane z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Dzieci z ogromną radością rysowały piskiem kredowym na czarnym brystolu rybę na talerzu, a potem kolorowały swój rysunek olejnymi pastelami. A oto efekty 😉