Spotkanie z Elfami

We wtorek 05.06 wszystkie Przedszkolaki, spotkały się przy pięknie przystrojonym, domku. Do dzieci przybyły Elfy, które odczytały list od Mikołaja i wręczyły dzieciom zadania do wykonania.