Samodzielność w grupie Sówki

W grupie „Sówki” codziennie uczymy dzieci samodzielności. W naszej grupie dzieci same zaznaczają dzień tygodnia i pogodę odpowiednim symbolem, oraz porę roku. Rozkładają pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw manualnych, ruchowych, tanecznych. Próbują samodzielnie nalewać sobie napoje, smarować chleb, czy nakładać surówki. Oczywiście nad wszystkim czuwa nauczyciel i Pani pomoc.