Raz, dwa, trzy eksperymenty – innowacja pedagogiczna.

Dziecięce poznawanie świata często odbywa się poprzez eksperymentowanie.

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza, chcą nie tylko z daleka obserwować i podziwiać swoje środowisko, ale zdobywać realne doświadczenia. Pragną badać, odkrywać, dociekać, dlatego Jeżyki w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023 uczestniczą w innowacji pedagogicznej autorstwa Moniki Hartung pt. „Raz, dwa, trzy eksperymenty”. Podczas zajęć będziemy mieć okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki. Planowana w przedszkolu innowacja „Raz, dwa, trzy eksperymenty” jest zgodna z podstawą programową. Plan obejmuje zajęcia badawcze, a proponowane w nim tematy wspierają procesy edukacyjne poprzez pobudzanie naturalnej ciekawości dziecka, jego aktywności i samodzielności. Pomagają budować wiedzę i kształtować umiejętności niezbędne w edukacji szkolnej.