Projekt edukacyjny „Przedszkolaku, do dzieła!”

Od 13 lutego rozpoczęliśmy w naszej grupie projekt edukacyjny „Przedszkolaku, do dzieła!”, który ma na celu:

  • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami;
  • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwrażliwienie na otaczające kolory i kształty,
  • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi,
  • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Sówki poznały technikę plastyczną zwaną styropianoryt. Styropianoryt – technika, w której jako matryce wykorzystuje się płytkę styropianową, w której wykonuje się wgłębny rysunek ostrym narzędziem – długopisem lub zatemperowanym ołówkiem, a następnie styropianową matrycę pokrywa się farbą drukarską i odbija rysunek.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z pierwszego tygodnia naszej pracy: