Prace plastyczne – wrzesień

We wrześniu część czasu spędzaliśmy na rozwijaniu umiejętności dzieci poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci tworzyły własne prace oraz czynnie uczestniczyły w przygotowaniach dekoracji do naszej sali. Oto niektóre z naszych prac.