Prace plastyczne w gr. Sówki

Dzieci bardzo chętnie, wykonują pracę plastyczne, proponowane przez nauczycielki lub podejmowane z własnej inicjatywy. Przedstawiam relację zdjęciową z wykonywania prac techniką : malowanie lodem i malowanie kredą zamoczoną w cukrze. Praca plastyczna malowana lodem ma tytuł ” Pejzaż zimowy”, a praca plastyczna malowania kredą to ” Moja babcia i mój dziadek”.