Praca plastyczna systemem „Edukacja przez ruch” – D.Dziamskiej ” Wiosenne kwiaty”

Dzieci z gr. Sówki kreśliły rytmicznie kreski, przechodząc w określoną stronę na określony sygnał. Z zielonych kresek powstała trawa, następnie dzieci w odpowiedni sposób składały kółka. Z tych kółek komponowały wiosenne kwiaty ( krokusy, przebiśniegi). Następnie podziwiały swoje prace, stwarzając galerię prac.