Praca plastyczna ” Kura na grzędzie”

Dzieci rytmicznie w rytm muzyki podawały sobie kartki i żółte kółka. Następnie ćwiczyły rysowanie owalu pastelami. Kolejnym etapem,było konstruowanie kury z kółka. Sówki składały kółko na pół i przyklejały na narysowanym owalu, dorysowywały kurze piórka, dziobek i oczko. Następnie wycinały swoją kurę i przyklejały na szarym arkuszu papieru z którego powstał kurnik. Dzieci czekały na swoją kolej w czasie wykonywania pracy, uważnie słuchały poleceń nauczyciela.Gdzie ma usiąść kura?- na środku kurnika, na górze, na dole, po prawej stronie, po lewej.