Poznańskie Koziołki

Dzieci z grupy Sówki jadą ” Bimbą” i w przedszkolu poznają na zajęciach miasto Poznań. Dzieci wysłuchały ” Legendy o poznańskich koziołkach”, same narysowały koziołki, później wycięły je i powiesiły przy naszym „Ratuszu poznańskim” w sali. Codziennie wybierane są koziołki każdego z dzieci i o 12:00 w południe, wychodzą z naszej wieży, aby się trykać rogami. Dzieci obejrzały, również filmy edukacyjne o najważniejszych zabytkach Poznania. Same wykonały ze skrawków kolorowego papieru, oraz przy użyciu farb kamieniczki , takie jakie znajdują się na Starym Rynku w Poznaniu.