Poznajemy zawód listonosza

w okresie od 17 do 28 października Ślimaki w ramach doractwa zawodowego poznawały zawód listonosza. W tym czasie dzieci omawiały albumy i ilustracje przedstawiające pracę listonosza-jego strój i potrzebne w pracy rekwizyty. Słuchając historyjki obrazkowej poznawały etapy powstawania listu. Oglądając listy i kartki pocztówkowe poznawały różnicę miedzy listem a widokówką. Podczas pogadanek dowiedziały się także o tym, jak należy zaadresować przesyłkę. Brały udział w zabawach ruchowych, liczyły koperty, nazywały ich kolory oraz wykonywały polecenia w nich zapisane.