Powitanie wiosny

21 marca Przedszkole Kolorowy Świat powitało nadejście wiosny.

Tego dnia wszystkie przedszkolaki miały na głowach piękne wianki oraz opaski. Wspólnie spotkaliśmy się przed budynkiem, aby pożegnać zimę wierszykiem a piosenką powitać wiosnę. Następnie Jeżyki wraz z innymi grupami udały się na boisko, gdzie wszyscy razem tańczyliśmy, śpiewaliśmy. Każda z grup przedstawiła swoje wiosenne hasło oraz wykonaną marzannę wraz z gaikami.  Na zakończenie zostało wykonane wspólne zdjęcie.