Polska to mój dom

Dzieci słuchając wiersz i oglądając mapę uczyły się rozpoznawać zbiorniki wodne, góry i niziny. Następnie na uproszczonej mapie Polski wyklejały plasteliną w odpowiednio dobranych kolorach morze Bałtyckie, Mazury, Wisłę oraz pasma gór.

Mapa Polski kolorowa,

czas ubrać kolory w słowa.

Błękit rzek i pojezierzy .

Zieleń nizin, czy ktoś zmierzy?

Pod zielenią żółty mamy!

Tak wyżyny rozpoznamy.

A dół mapy, gdzie południe

Tam brąz – góry, ależ cudnie!