Polska moja Ojczyzna- symbole narodowe

Dzieci mają dużą wiedzę o Polsce, i w tym tygodniu mogły się z nią podzielić. Znają doskonale symbole narodowe i hymn Polski. Wiedzą że Polska należy do Unii Europejskiej i wiedzą jak wygląda Flaga Unii. Z filmów edukacyjnych z pracą w programach brały udział w quizach o Polsce. Dużą wiedzę zdobyły o świętach majowych. Dlaczego dla nasz Polaków tak ważne są obchody 3 majowe. Z darów Froebla dzieci układały symbole narodowe jak Flaga i Godło. Wykonały pracę plastyczno-techniczą „Flaga Polski” oraz „Polska mój kraj”, przy niej doskonaliły technikę darcia papieru i wyklejania.