Podziękowania

Serdecznie dziękujemy rodzicom Stasia z grupy Żuczki za podarowaną choinkę a także mamie Emilki z grupy Żabki za piękne dekoracje szopki przed Przedszkolem!
Również dziękujemy obsłudze SP im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie za stworzenie „leśnego” Mikołaja na szkolnym korytarzu między salami Mrówek i Pszczółek.