Plener malarski – powitanie Jesieni

Zwyczajem w naszym Przedszkolu jest jak najwięcej obcować ze sztuką. Największą paletę barw spotykamy, w naszej przyrodzie, tak więc na początku każdej pory roku, dzieci zmieniają się w malarzy i malują „żywą naturę”. Sówki malują pejzaż jesienny za oknem.