Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Pierwszego dnia wiosny Biedronki przemaszerowały barwnym korowodem do przedszkola, gdzie obejrzały radosne, wiosenne przedstawienie przygotowane przez młodszych kolegów.