Obserwacje przyrodnicze

Realizując temat kompleksowy „Mieszkańcy łąki” odwiedziliśmy pobliską łąkę by z bliska przyjrzeć się owadom i kwiatom poznanych na zajęciach. Wzięliśmy lornetkę i lupy, aby oglądać znalezione okazy.