Obserwacja wzrostu wiosennych kwiatów- praca techniczna ” Hiacynt”

Sówki wybrały się na spacer na ogródki działkowe, aby zaobserwować wzrost wiosennych kwiatów. Dzieci z zachwytem dostrzegły kolorowe krokusy,przebiśniegi. Z zainteresowaniem oglądały pąki na gałązkach drzew, oraz usłyszały śpiew ptaków, a ich odgłosy chętnie naśladowały. Po takich doświadczeniach i powrocie do przedszkola dzieci wykonały pracę konstrukcyjno -manualną „Hiacynt”.