Nauka przechodzenia przez przejście dla pieszych

Ślimaczki na zajęciach o bezpieczeństwie poznały zasady poruszania się po drodze oraz kolory sygnalizacji świetlnej. W celu utrwalenia poznanych zasad wybraliśmy się na pobliskie przejście dla pieszych by nauczyć się jak prawidłowo z niego korzystać. Meldujemy, iż każdy Ślimak zdał egzamin na 6!