Narodowy Dzień Niepodległości

10 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten dzień. W każdej grupie odbył się uroczysty apel, na którym zostały zaprezentowane piosenki patriotyczne czy tańce. O godz. 11:11 wszystkie dzieci, uroczyście odśpiewały hymn Polski w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. W ramach zajęć odbyły się różne inicjatywy plastyczne w barwach narodowych.

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.