Nadanie Certyfikatu Master Eko

Jest nam niezmiernie miło poinformować całą społeczność przedszkolną, że nasza placówka została wyróżniona

Certyfikatem Master Eko,

czyli znakiem jakości za promocję przyrody jako wartości i upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Wierzymy, że nasze działania zaowocują w przyszłości, a tymczasem nadal będziemy podejmować działania edukacyjno – wychowawcze upowszechniające ideę zrównoważonego rozwoju.