Moje przedszkole

W pierwszych dniach września Żuczki poznawały nową salę, uczyły się przepisanych im znaczków. Bardzo szybko przedszkolaki odnalazły się w nowym otoczeniu. A temat pracy plastycznej brzmiał: „Moje Przedszkole”.